You are currently viewing EU uvaja satelitski sistem povezljivosti in ukrepe za upravljanje vesoljskega prometa za bolj digitalno in odporno Evropo

EU uvaja satelitski sistem povezljivosti in ukrepe za upravljanje vesoljskega prometa za bolj digitalno in odporno Evropo

Evropska unija bo uresničevala vesoljske ambicije z dvema pobudama:

 • Predlog Uredbe o varni vesoljski povezljivosti in
 • Skupno sporočilo o pristopu EU k upravljanju vesoljskega prometa (STM).

Vesoljska tehnologija v veliki meri vpliva na naše vsakdanje življenje ter ključno prispeva k bolj digitalni, zeleni in odporni prihodnosti našega planeta. EU je pomembna vesoljska velesila in njen vesoljski program že zdaj zagotavlja dragocene podatke in storitve za širok nabor vsakodnevnih dejavnosti, ki med drugim vključujejo promet, kmetijstvo in boj proti podnebnim spremembam.

EU vesoljska politika se mora zaradi novih izzivov in velike mednarodne konkurence nenehno razvijati in prilagajati, pri tem pa bosta novi pobudi igrali pomembno vlogo pri zaščiti učinkovitosti in varnosti naših virov, hkrati pa bosta podprli razvoj najsodobnejše evropske vesoljske tehnologije v korist vseh državljanov EU.

 1. Varen vesoljski komunikacijski sistem EU bo:
 • po vsem svetu dolgoročno zagotovil neprekinjen dostop do varnih in stroškovno učinkovitih satelitskih komunikacijskih storitev;
 • zasebnemu sektorju omogočil zagotavljanje komercialnih storitev, ki bodo nudile dostop do naprednih, zanesljivih in hitrih povezav tako za državljane kot podjetja po Evropi, kar vključuje tudi mrtva komunikacijska območja;
 • zadostil povečanim in spreminjajočim se potrebam;
 • vključeval najnovejše kvantne komunikacijske tehnologije za varno šifriranje.

Vzpostavitev teh povezav je eden od ciljev predlaganega Evropskega digitalnega desetletja do leta 2030, podpora povezljivosti na strateških geografskih območjih, kot sta Afrika in Antarktika, pa je sestavni del evropske strategije povezljivosti Global Gateway.

Ta pobuda bo še povečala konkurenčnost vesoljskega ekosistema EU, saj se ocenjuje, da bo razvoj infrastrukture zagotovil bruto dodano vrednost v višini med 17 in 24 milijard EUR ter dodatna delovna mesta v vesoljski industriji, kar se bo prelilo tudi v druge sektorje, ki uporabljajo inovativne tehnologije povezljivosti.

2. Upravljanje vesoljskega prometa zajema 4 vidike:

 • ocena civilnih in vojaških zahtev ter posledic upravljanja vesoljskega prometa za EU;
 • krepitev in izboljšanje tehnološke zmogljivosti za prepoznavanje in sledenje vesoljskih plovil in odpadkov;
 • priprava ustreznega normativnega in zakonodajnega okvirja;
 • vzpostavitev mednarodnih partnerstev za upravljanje vesoljskega prometa ter večstranskega sodelovanja.

Zaradi eksponentnega naraščanja števila satelitov v orbiti, kar je posledica novega razvoja na področju nosilnih raket, majhnih satelitov in zasebnih pobud za področje vesoljskih storitev, je odpornost in varnost vesoljskih zmogljivosti EU resno ogrožena. Zato je ključnega pomena, da z javno politiko in konkretnimi pobudami poskrbimo, da vesolje ostane varno, zanesljivo in trajnostno okolje tudi za prihodnje generacije.

Vir: Evropska komisija