Drugačno projektno vodenje

Prepoznani smo kot dragocen partner, ki olajša pot od ideje do njene realizacije. Smo strokovnjaki na področju projektnega vodenja in pridobivanja virov financiranja, še največ referenc pa imamo v pridobivanju nepovratnih sredstev; slovenskih, evropskih in mednarodnih.

Dobili boste podporo pri razvoju vaših projektov, povezovanju z ustreznimi partnerji in kadri, ki bodo imeli pozitiven vpliv na vaše projekte in delovanje vaše celotne organizacije. Spremembe bodo postopne, ampak z našo pomočjo boste lažje dosegali strateške cilje vaše organizacije. S skupnimi močmi bomo rastli v želeno smer.

VZAJEMNO PARTNERSTVO

postavitev strategije sodelovanja → skupna vizija → močna želja po razvoju, uspehu

postopni koraki → ni ad hoc odločitev → ni velikih neuspehov

tesno sodelovanje med izvajalcem in naročnikom → enakovredno partnerstvo

mreža povezav → strateška partnerstva

izvajalec mora imeti zelo dober vpogled v delovanje naročnika in obratno → sinhronizacija in sinergije

izvajalec nudi hitro prepoznavanje primernih idej / poglobljena ocena tveganja

visoka raven transparentnosti in zaupanja

STORITVE

 • projektno vodenje;
 • svetovanje, vodenje in izvedba prijav na slovenske in tuje razpise za nepovratna sredstva za pridobitev subvencije (prevladujejo reference na področju raziskav in razvoja);
 • priprava finančnih načrtov in analiz;
 • izdelava tržnih raziskav, analiz in strategij;
 • ustanovitev raziskovalne skupine pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS;
 • pridobitev davčnih olajšav na raziskave in razvoj;
 • svetovanja na področju digitalne transformacije;
 • svetovanje pri realizaciji poslovne ideje;
 • izvedba izobraževanj in mentorstva na predhodno navedene teme storitev;
 • svetovanje za udeležbo na mednarodnih sejmih.

V sodelovanju z zunanjimi partnerji še nudimo:

 • pravne storitve, kamor sodi tudi zaščita intelektualne lastnine;
 • grafične in oblikovalske storitve;
 • izdelava spletnih strani, spletnih trgovin, mobilnih aplikacij in rezervacijskih platform;
 • izdelava digitalnih strategij z oceno stanja na področju digitalizacije in ukrepi za izboljšave;
 • zagotavljanje kibernetske varnosti;
 • pridobitev certifikatov kakovosti;
 • digitalni marketing.

Zadnje objave

Zapri menu