You are currently viewing 1.3 milijarde evrov iz programa Digitalna Evropa za evropski digitalni prehod in kibernetsko varnost

1.3 milijarde evrov iz programa Digitalna Evropa za evropski digitalni prehod in kibernetsko varnost

Evropska komisija je konec prejšnjega tedna sprejela dva večletna delovna programa za program Digitalna Evropa, v katerih so opredeljeni cilji in posebna tematska področja, za katera bo namenjenih skoraj 1,3 milijarde evrov sredstev.

Program Digitalna Evropa je program financiranja EU, katerega cilj je okrepiti tehnološko suverenost Evrope in uvesti digitalne rešitve na trg v korist državljanov, javnih uprav in podjetij.

Glavni delovni program v vrednosti 909,5 milijona EUR za obdobje 2023-2024 zajema izvajanje projektov, ki uporabljajo digitalne tehnologije, kot so podatki, umetna inteligenca, oblak, napredna digitalna znanja. Ti projekti bodo prinesli konkretne koristi za inovacijske ekosisteme, standarde, MSP, mesta, javne storitve in okolje.

Poleg glavnega delovnega programa je Komisija objavila tudi delovni program s poudarkom na kibernetski varnosti, ki za obdobje 2023-2024 predvideva 375 milijonov EUR za povečanje kolektivne odpornosti EU proti kibernetskim grožnjam. To bo izvajal Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost.

Za izvajanje teh delovnih programov bo pri večini projektov potrebno sofinanciranje iz drugih virov v višini 50 % stroškov projektov. To pomeni, da bo skupni znesek naložb, ki bodo mobilizirane, skoraj dvakrat večji od zneska iz sredstev EU.

Prvi razpisi za te delovne programe programa Digitalna Evropa bodo objavljeni letos spomladi, naslednji pa bodo objavljeni po poletju. Razpisi bodo odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in držav, pridruženih programu Digitalna Evropa.

Vir: Evropska komisija