Izjava o varstvu osebnih podatkov podjetja Heba d.o.o.

HEBA d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali, in sicer:

 • Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje naših e-novic in informacij o aktualnih razpisih.
 • Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje e-novic in informacij o aktualnih razpisih do prejetja odjave od prejemanja.
 • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic.

Kadarkoli lahko zahtevate:

 • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še največ 6 mesecev, nato pa ga trajno izbrisali.
 • Popravek svojih osebnih podatkov lahko zahtevate s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@7samurai.eu.
 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, uredite s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@7samurai.eu.
 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, uredite s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@7samurai.eu

Vaš elektronski naslov hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte Mailchimp, podjetja The Rocket Science Group LLC. Podjetje The Rocket Science Group LLC spoštuje zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov.

Storitev Mailchimp spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave od prejemanja e-sporočil.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je HEBA d.o.o., Ulica Petra Podleska 12, 2000 Maribor.

Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov

Obiskovalec spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani HEBA d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Več informaciji o tem lahko najdete na povezavi O piškotkih na dnu spletne strani.

HEBA d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Kot obiskovalec naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Za potrebe hišne analitike uporabljamo Google Analytics. Podatki, ki jih posredujemo, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe, na katero se posredovani podatki nanašajo.

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah. Dodatne informacije o vaših pravicah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Upravljavec zbrane osebne podatke z vašo privolitvijo posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 12 mesecev;
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (pogodbe itd.) se hranijo še 5 let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe oziroma če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), kjer je rok hrambe 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena;
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

Način varstva vaših podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.

Vaše pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu HEBA d.o.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje);
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov idr.);
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe);
 • omogoči pravico do omejitve obdelave;
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov;
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki;
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo HEBA d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

HEBA d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Kontakt upravljavca podatkov

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bomo odgovorili:

Kontaktna oseba: Boštjan Jerman

Telefonska številka: 040 569 001

Elektronski naslov: info@7samurai.eu

Končna določila

Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Mengeš, 20. 7. 2020 (dopolnjeno 2. 11. 2020)