Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Predmet: sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov.…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov: vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer: kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote izgradnjo postrojenj…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem: Prednostna naloga 3: boljše…

Preberi večJavni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Predmet: sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povezanih z: – vzpostavitvijo nove poslovne enote ali…

Preberi večJavni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

NAPOVED RAZPISA – Javni Razpis Za Spodbujanje Začetnih Investicij Na Manj Razvitih Območjih

NAJAVA OBJAVE RAZPISA: Predvidoma v roku dveh tednov, konec maja 2023. NAMEN RAZPISA: Sredstva razpisa bodo namenjena naložbam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in razogljičenje gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest…

Preberi večNAPOVED RAZPISA – Javni Razpis Za Spodbujanje Začetnih Investicij Na Manj Razvitih Območjih

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Predmet: sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih: aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023