Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo registrirano naslednjo dejavnost: - C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali -…

Preberi večJavni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

SMP: PODPORA AKTERJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PRI OZELENITVI NJIHOVEGA POSLOVANJA

Upravičenci: pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav. Sofinanciranje: prijavite lahko projekte v vrednosti od 750.000…

Preberi večSMP: PODPORA AKTERJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PRI OZELENITVI NJIHOVEGA POSLOVANJA

NOVI EVROPSKI BAUHAUS – financiranje pilotnih projektov na področju trajnostnega urbanega razvoja

Predmet razpisa: urbana prenova evropskih mest v kontekstu trajnosti - krožnosti in ogljične nevtralnosti. Financirana bo priprava pogojev in virov prek pilotnih projektov na področju trajnostnega urbanega razvoja.   Sklop A…

Preberi večNOVI EVROPSKI BAUHAUS – financiranje pilotnih projektov na področju trajnostnega urbanega razvoja