You are currently viewing Nova platforma SkillsMatch se loteva ocenjevanja spretnosti in vaše sposobnosti povezuje z ustreznimi usposabljanji

Nova platforma SkillsMatch se loteva ocenjevanja spretnosti in vaše sposobnosti povezuje z ustreznimi usposabljanji

Evropski trg dela zahteva nova znanja, da bi lahko izpolnil zahteve digitalne dobe. Državljani Evropske unije (EU) bi morali imeti dostopna ustrezna usposabljanja, spretnosti in podporo, ki bi jim omogočili opolnomočenje pri iskanju kakovostnih služb in izboljšanju življenjskega standarda.

T. i. mehke veščine – npr. samozavest, skupinsko delo, samoiniciativnost, mreženje, predstavitvene sposobnosti – so pomembne za zaposljivost in prilagodljivost državljanov EU. Mehke veščine so bistvenega pomena za sodelovanje na delovnem mestu in vplivanje na odločitve, ki se sprejemajo vsak dan. Zatorej so mehke veščine lahko še pomembnejše od ‘trdih veščin’. Pomanjkanje mehkih veščin se pogosto odkrije šele, ko je zaposleni že operativen na delovnem mestu.

Najsodobnejša platforma SkillsMatch uporabnikom pomaga pri prilagajanju svojih mehkih veščin trgu dela. Projekt je prvi, ki ponuja popolnoma izčrpno platformo z vodiči, ki kategorizirajo 36 različnih mehkih veščin ter jih ujemajo s poklici in možnostmi za usposabljanja, kar se dokončno izraža v široki ponudbi tečajev za izboljšanje mehkih veščin glede na izbrani poklic. Platforma predlaga tečaje, kot so organizacija in osebni razvoj, podjetništvo, poslovno komuniciranje in reševanje konfliktov.

Vir: Evropska komisija