Drugačno projektno vodenje

Prepoznani smo kot dragocen partner, ki olajša pot od ideje do njene realizacije. Smo strokovnjaki na področju projektnega vodenja in pridobivanja virov financiranja, še največ referenc pa imamo v pridobivanju nepovratnih sredstev; slovenskih, evropskih in mednarodnih.

Dobili boste podporo pri razvoju vaših projektov, povezovanju z ustreznimi partnerji in kadri, ki bodo imeli pozitiven vpliv na vaše projekte in delovanje vaše celotne organizacije. Spremembe bodo postopne, ampak z našo pomočjo boste lažje dosegali strateške cilje vaše organizacije. S skupnimi močmi bomo rastli v želeno smer.

VZAJEMNO PARTNERSTVO

postavitev strategije sodelovanja → skupna vizija → močna želja po razvoju, uspehu

postopni koraki → ni ad hoc odločitev → ni velikih neuspehov

tesno sodelovanje med izvajalcem in naročnikom → enakovredno partnerstvo

mreža povezav → strateška partnerstva

izvajalec mora imeti zelo dober vpogled v delovanje naročnika in obratno → sinhronizacija in sinergije

izvajalec nudi hitro prepoznavanje primernih idej / poglobljena ocena tveganja

visoka raven transparentnosti in zaupanja

STORITVE

V sodelovanju z zunanjimi partnerji še nudimo:

Reference

Zadnje objave