Več kot 18 mio EUR sredstev javnega razpisa FIHO za leto 2023

Prijavitelji: Invalidske in humanitarne organizacije. Predmet: financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav…

Preberi večVeč kot 18 mio EUR sredstev javnega razpisa FIHO za leto 2023

JAVNI RAZPIS Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025: SKLOP I (najmanj 20 zaposlenih)

Prijavitelji: MSP – mala in srednje velika podjetja z najmanj 20-imi zaposlenimi. Predmet: zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (FAZA A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali…

Preberi večJAVNI RAZPIS Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025: SKLOP I (najmanj 20 zaposlenih)

JAVNI RAZPIS Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025: SKLOP II (največ 19 zaposlenih)

Prijavitelji: zagonska, mikro in mala podjetja, ki imajo največ 19 zaposlenih. Predmet: zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (FAZA A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko…

Preberi večJAVNI RAZPIS Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025: SKLOP II (največ 19 zaposlenih)

NAPOVED terminskega načrta objave javnih razpisov PRP za leti 2022 in 2023

Prijavitelji: KMG Namen: Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; Naložbe v krožno gospodarstvo; Izvedba EIP projektov; Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih; Naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov;…

Preberi večNAPOVED terminskega načrta objave javnih razpisov PRP za leti 2022 in 2023

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Prijavitelji: samostojni podjetnik posameznik in MSP (srednja podjetja so upravičena samo za ukrep 1 in 2): podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov in…

Preberi večJavni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)