DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE

Predmet: razpis je odprt za zelo širok spekter znanstvenih disciplin, v družboslovju in humanistiki ter umetnosti, v okoljskih, naravoslovnih in tehničnih vedah ter uporabnih področjih, kot so arhitektura, krajina arhitektura,…

Preberi večDUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Predmet: nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Upravičenci: pravne osebe,…

Preberi večNepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte