EU bo v obdobju 2023-2024 v raziskave in inovacije vložila 13,5 milijarde evrov

Komisija je ta teden sprejela glavni delovni program Obzorje Evropa (Horizon Europe) za obdobje 2023-24, v okviru katerega bo raziskovalcem in inovatorjem v Evropi namenila približno 13,5 milijarde evrov za…

Preberi večEU bo v obdobju 2023-2024 v raziskave in inovacije vložila 13,5 milijarde evrov

SMP: PODPORA AKTERJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PRI OZELENITVI NJIHOVEGA POSLOVANJA

Upravičenci: pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav. Sofinanciranje: prijavite lahko projekte v vrednosti od 750.000…

Preberi večSMP: PODPORA AKTERJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PRI OZELENITVI NJIHOVEGA POSLOVANJA