You are currently viewing Kohesio: nova javna platforma EU z več kot 1,5 milijona sofinanciranih projektov

Kohesio: nova javna platforma EU z več kot 1,5 milijona sofinanciranih projektov

Evropska komisija je včeraj, 17. marca 2022, ob začetku 8. kohezijskega foruma vzpostavila novo javno platformo ‘Kohesio’, ki na enem mestu združuje informacije o 1,5 milijona projektov, ki se od leta 2014 financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS).

Gre za prvi primer vzpostavitve celovite platforme za informacije o projektih, ki bo v vseh uradnih jezikih EU in bo tako dostopna vsem.

Platforma ‘Kohesio’ skrbi, da so informacije, ki jih imajo organi upravljanja, dostopne vsem in omogoča vpogled v EU projekte v posameznih regijah. Dodatno spodbuja opredelitev in izmenjavo dobrih praks med različnimi regijami in državami članicami.

Platforma ‘Kohesio’ nudi:

  • standardizirane podatke o 1,5 milijona projektov iz obdobja 2014–2020, vključno s povezavami do ustreznih programov in skladov;
  • standardizirane podatke o 000 upravičencih projektov in stanju izvajanja projektov;
  • podatke več kot 300 operativnih programov v vseh 27 državah članicah;
  • interaktiven zemljevid, ki omogoča geografsko pridobivanje podatkov;
  • prevod vseh informacij v vse jezike EU.

V platformo Kohesio bodo v kratkem vključeni tudi projekti novega programskega obdobja 2021-2027.

Vir: Evropska komisija