Novinarska partnerstva – nov razpis Evropske unije

Novinarska partnerstva – nov razpis Evropske unije

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) Evropske komisije je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa (CREA) prvič objavila razpis v vrednosti 7.600.000 €, ki je namenjen podpori partnerstvom med novinarskimi organizacijami za leto 2021. Prijave na razpis se zaključijo 26. avgusta 2021.

Evropska komisija je 26. maja 2021 sprejela letni delovni načrt programa Ustvarjalna Evropa 2021, s čimer je začela izvajati nove ukrepe za podporo evropskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. V okviru programa Ustvarjalna Evropa je 18. junija izšel razpis za novinarska partnerstva, katerega namen je spodbujanje sodelovanja med profesionalnimi novinarskimi organizacijami za izboljšanje uspešnega delovanja in konkurenčnosti strokovnega novinarstva.

Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji, iz najmanj treh različnih upravičenih držav.

Upravičeni dejavnosti sta:

  1. Spodbujanje skupne poslovne preobrazbe. Cilj prijavljeni projektov mora biti prizadevanje za razvoj boljših modelov prihodkov, modelov upravljanja, pristopov k razvoju občinstva in trženja, skupnih strokovnih in tehničnih standardov, vrst redakcij, sindikalnih omrežij ali drugih modelov za izmenjavo vsebin med novicami EU ali pomagati majhnim organizacijam pri razvoju poslovne pripravljenosti.
  2. Spodbujanje skupnih novinarskih projektov. Strokovno sodelovanje lahko poveča učinkovitost in kakovost poročanja, zato lahko projekti preizkusijo izvirno poročanje ter inovativne produkcijske metode in formate.

Zainteresirani konzorciji lahko predlagajo sodelovanje v določeni novinarski zvrsti in bodo delovali s popolno uredniško neodvisnostjo. Njihov zastavljen projekt mora biti namenjen pomoči širšim evropskim medijem, vključno z majhnimi mediji. Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni v roku 24 mesecev, vendar pa se lahko čas izvedbe z upravičenimi razlogi podaljša.

Vsi zainteresirani se lahko prijavite na razpis prek spletnega portala do 26. avgust 2021 do 17.00 ure. Številni drugi razpisi, ki bodo predstavljali približno 12 milijonov EUR naložb v evropske medijske projekte, bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

Vira: spletna stran razpisa in Evropska komisija

Zapri menu