You are currently viewing Uvedba novega evropskega spletnega orodja za samoocenjevanje digitalnih veščin

Uvedba novega evropskega spletnega orodja za samoocenjevanje digitalnih veščin

V petek, 10. decembra 2021, je Evropska komisija uvedla novo orodje za samoocenjevanje digitalnih veščin, ki uporabnikom omogoča preizkus digitalnih veščin in dostop do možnosti dodatnega usposabljanja.

Orodje je na voljo na platformi EU za digitalne spretnosti in delovna mesta ter platformi Europass, in sicer v vseh 24 uradnih jezikih EU, kot tudi v turškem, srbskem, makedonskem, norveškem in islandskem jeziku.

Ta brezplačni test, ki temelji na evropskem okvirju digitalnih kompetenc, zajema preverjanje:

  • informacijske in podatkovne pismenosti;
  • komunikacije in sodelovanja;
  • ustvarjanja digitalnih vsebin;
  • varnosti;
  • reševanja problemov.

Po testu anketiranec prejme oceno svoje usposobljenosti in usmeritve, kako se izboljšati in kje najti najustreznejše usposabljanje.

Evropska komisija že vrsto let spodbuja projekte in strategije za izboljšanje ravni digitalnih veščin po vsej Evropi. Evropska platforma za digitalne spretnosti in delovna mesta, ki jo podpira program instrument za povezovanje Evrope, nudi informacije in vire o digitalnih veščinah ter možnosti usposabljanja in financiranja. Tudi novo spletno orodje za samoocenjevanje digitalnih veščin je bilo uvedeno v sklopu pakta za znanja in spretnosti, ki spodbuja javne in zasebne organizacije k sodelovanju in uvedbi konkretnih ukrepov za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo ljudi v Evropi.

To orodje prav tako podpira drugo prednostno nalogo, določeno v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje 2021–2027, in sicer področje izboljšanja digitalnih veščin in kompetenc za digitalno preobrazbo. Poleg tega si je Evropska komisija v okviru predlaganega digitalnega kompasa v evropskem digitalnem desetletju zastavila cilj, da bo do leta 2030 vsaj 80 % vseh odraslih imelo osnovne digitalne spretnosti, v EU pa bo 20 milijonov zaposlenih strokovnjakov za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Novo orodje lahko preizkusite tukaj.

Vir: Evropska komisija