Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o programu digitalnega desetletja, ki spodbuja uspešno digitalno preobrazbo v Evropi

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor, ki sta ga dosegla Evropski parlament in Svet EU za politični program 2030: pot v digitalno desetletje. Program vzpostavlja mehanizem spremljanja in sodelovanja za doseganje…

Preberi večEvropska komisija pozdravlja politični dogovor o programu digitalnega desetletja, ki spodbuja uspešno digitalno preobrazbo v Evropi

Sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture

Prijavitelji: občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Predmet: sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture, in sicer: • prometne infrastrukture; • energetske infrastrukture; • komunalne infrastrukture; •…

Preberi večSofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Prijavitelji: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (MSP-ji in velika podjetja). Predmet: podpora za naložbe v predelavo,…

Preberi večPodpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o novih pravilih za kibernetsko varnost omrežnih in informacijskih sistemov

Evropska komisija odobrava politični dogovor, ki je bil v petek, 13. maja, sprejet med Evropskim parlamentom in državami članicami EU. Gre za dogovor o Direktivi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta…

Preberi večEvropska komisija pozdravlja politični dogovor o novih pravilih za kibernetsko varnost omrežnih in informacijskih sistemov