You are currently viewing Evropski center za kibernetsko varnost ratificiral in objavil seznam nacionalnih koordinacijskih centrov

Evropski center za kibernetsko varnost ratificiral in objavil seznam nacionalnih koordinacijskih centrov

Upravni odbor Evropskega centra za kibernetsko varnost (ang. European Cybersecurity Competence Centre – ECCC) je na zasedanju 16. 2. 2022 izvolil predsednika upravnega odbora.

V sredo, 16. 2. 2022, se je drugič uradno sestal upravni odbor Evropskega centra za kibernetsko varnost. Upravni odbor centra je sestavljen iz predstavnikov držav članic (27 predstavnikov), Evropske komisije (dva predstavnika) in Evropske agencije za kibernetsko varnost ENISA (en stalni opazovalec). Na seji so potekale volitve predsednika upravnega odbora, člani odbora so na položaj izvolili Pascala Steichena iz Luksemburga.

Upravni odbor je prav tako ratificiral in objavil seznam nacionalnih koordinacijskih centrov (ang. National Coordination Centre – NCC) in razpravljali o drugih zadevah v zvezi z ustanovitvijo in prednostnimi nalogami centra in mreže.

Evropski center za kibernetsko varnost, ki bo imel sedež v Bukarešti v Romuniji, bo deloval s ciljem povečati evropsko kibernetsko varnost in konkurenčnost. Skupaj z mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov bo tvoril močno skupnost in prispeval h krepitvi evropskih zmogljivosti na področju kibernetske varnosti.

Center bo v prihodnje pristojen tudi za upravljanje s programoma Digitalna Evropa in Obzorje Evropa v delu, ki se nanaša na področje kibernetske varnosti. Prvi razpis za vzpostavitev nacionalnih koordinacijskih centrov bo objavljen predvidoma že februarja 2022.

Vir: Evropska komisija