You are currently viewing Sloveniji 10,5 milijarde evrov evropskih sredstev

Sloveniji 10,5 milijarde evrov evropskih sredstev

V Bruslju so potekala petdnevna pogajanja glede pomoči državam po pandemiji Covid-19. Dosežen je bil dogovor o proračunu, ki znaša 1.074 milijard evrov ter o dodatnem skladu za okrevanje po pandemiji v vrednosti 750 milijard evrov. Slovenija bo tako v prihodnjih sedmih letih (med 2021 in 2027) prejela 10,5 milijarde evrov pomoči, od tega je 6,6 milijard evrov nepovratnih sredstev.

2,9 milijarde evrov naj bi prejela za področje kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske politike. Dodatnih 350 milijonov evrov bo Slovenija dobila za razvitejšo kohezijsko regijo – Zahodno Slovenijo. Vzhodna Slovenija bo po novem upravičena do trinajstih odstotkov več sredstev, kot jih prejema v obstoječem finančnem obdobju.

Iz sklada za okrevanje bo Slovenija še dodatno upravičena do prejema 2,1 milijarde nepovratnih sredstev in imela na voljo do 3,6 milijarde evrov posojil v okviru novega instrumenta za okrevanje.

Vir: RTV Slovenija