P7C 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

P7C 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Slovenski podjetniški sklad bo 31. 3. 2021 objavil javni razpis Kreditov za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPS-a v višini do 100.000 EUR, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Cilj javnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita.

Ugodnosti kredita bodo:

  • nižje zavarovalne zahteve;
  • ročnost kredita do 60 mesecev;
  • možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev;
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR, brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Z opisanimi krediti bo MSP-jem omogočen dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita. Tako želijo podjetjem omogočiti ohranitev poslovanja in delovnih mest s tem pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

 

Zapri menu