Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) – Načrt za okrevanje in odpornost

Prijavitelji: občine.

Predmet: izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah pod 2.000 PE.

Roki za oddajo vlog: do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023.

Več v povzetku tukaj.