Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Predmet: sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev (SKLOP 1) ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin (SKLOP 2). Upravičenci: so občine.…

Preberi večJavni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Predmet: sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov.…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) – Načrt za okrevanje in odpornost

Prijavitelji: občine. Predmet: izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah pod 2.000 PE. Roki za oddajo vlog: do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje…

Preberi večJavni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) – Načrt za okrevanje in odpornost

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) – Načrt za okrevanje in odpornost

Prijavitelji: občine. Predmet: naložbe za izboljšanje gospodarjenja in zmanjšanje vodnih izgub pri sistemih ali delih sistemov oskrbe s pitno vodo za pod 10.000 prebivalcev. Roki za oddajo vlog: do porabe…

Preberi večJavni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) – Načrt za okrevanje in odpornost

Sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture

Prijavitelji: občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Predmet: sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture, in sicer: • prometne infrastrukture; • energetske infrastrukture; • komunalne infrastrukture; •…

Preberi večSofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture