You are currently viewing Razpis za novinarska partnerstva

Razpis za novinarska partnerstva

Namen razpisa: podpirati odpornost sektorja medijev.

Evropski razpis v višini 10 milijona EUR nepovratnih sredstev sestavljata dva ukrepa:
1. je namenjen povečanju sodelovanja med mediji s spodbujanjem inovacij na področju poslovnih modelov in uredniških postopkov (do 2 mio EUR nepovratnih sredstev za posamezen projekt – sofinancira se 80 % upravičenih stroškov) – Konzorcij morajo sestavljati vsaj 3 partnerji iz vsaj 3 različnih držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa;

2. pa podpiranju pluralnosti medijev in medijev posebnega pomena za demokracijo in državljansko udeležbo (do 3 mio EUR nepovratnih sredstev za posamezen projekt – sofinancira se 90 % upravičenih stroškov) – konzorciji (vsaj 2 vlagatelja) ali posamezne organizacije (npr. neprofitne organizacije, vendar ne izključno).

ROK prijave: od 8.12.2022 do 27. 4. 2023

Več v povzetku.