Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) – Načrt za okrevanje in odpornost

Prijavitelji: občine.

Predmet: naložbe za izboljšanje gospodarjenja in zmanjšanje vodnih izgub pri sistemih ali delih sistemov oskrbe s pitno vodo za pod 10.000 prebivalcev.

Roki za oddajo vlog: do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023.

Več v povzetku tukaj.