You are currently viewing Švica za vse novogradnje načrtuje obvezne solarne sisteme

Švica za vse novogradnje načrtuje obvezne solarne sisteme

Švica načrtuje obvezno namestitev sončnih kolektorjev na nove stavbe ter še druge ukrepe za spodbujanje uporabe obnovljive energije.

Komisija za energetiko, ki deluje v okviru švicarskega parlamenta, je konec januarja 2023 odobrila predlog, po katerem morajo:

  • vse nove stavbe po vsej državi in obstoječe stavbe, ki so podvržene obsežni prenovi, imeti solarne sisteme na svojih strehah;
  • vse obstoječe ne-stanovanjske stavbe s površino večjo od 300 m2 bodo morale biti do leta 2032 opremljene s sončnimi kolektorji;
  • parkirišča s površino nad 250 m2 bodo morala do leta 2035 postaviti solarne strehe;
  • jeseni 2022 je Državni svet že odobril predlog za postavitev solarnih sistemov na vse primerne strehe in fasade na zveznih upravnih stavbah do leta 2034.

Tako kot Državni svet, tudi Komisija podpira predlog za dodatno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v višini 6 TWh do leta 2040, s ciljem okrepiti zanesljivost oskrbe pozimi. Dodatna proizvodnja električne energije bo izvirala iz hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, ki so opredeljene kot elektrarne nacionalnega pomena.

Poleg tega bodo v Zakonu o urejanju prostora uredili zahteve za gradnjo talnih solarnih parkov izven zazidljivega območja. Zunaj kmetijskega območja bodo take sisteme obravnavali kot specifične za posamezno lokacijo.

Čeprav je delež sončne energije v celotni proizvodni mešanici Švice še vedno nizek, se je v absolutnem smislu povečal bolj kot kateri koli drugi obnovljivi vir energije. Ta trend se nadaljuje tako pri zasebni potrošnji kot pri industrijski uporabi. Sončne elektrarne v višinskih alpskih območjih bodo imele v prihodnosti še posebej ključno vlogo, saj njihova izhodna moč ostaja visoka tudi pozimi.

Energetska strategija 2050 zagotavlja močno podporo obnovljivim virom energije. Delež obnovljivih virov energije v skupni porabi energije trenutno znaša več kot 25 %, a bo v prihodnjih letih znatno višji.

Vir: Spirit Slovenija