You are currently viewing Razpis programa LIFE za leto 2023

Razpis programa LIFE za leto 2023

  1. aprila je bil na portalu Funding & Tenders objavljen razpis programa LIFE za leto 2023.

CINEA bo 25. in 26. aprila organizirala virtualne EU info dneve za pomoč in usmerjanje potencialnih prijaviteljev.

V začetku junija 2023 bo potekala posebna virtualna predstavitev o posebnostih razpisov za prehod na čisto energijo.

Datumi objave razpisov po podprogramih in roki za oddajo:

– Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja ter podprograma Narava in biotska raznovrstnost:

  • objava: 18. april – rok: 6. september 2023

– Standardni akcijski projekti (SAP), podprogram za blaženj podnebnih sprememb in prilagajanje nanje:

  • objava: 18. april – rok: 21. september 2023

– Nepovratna sredstva LIFE za podprogram prehoda na čisto energijo:

  • objava: 11. maj (predvidoma) – rok: 16. november 2023 (predvidoma)

– Strateški integrirani projekti (SIP, dvostopenjski razpis):

  • Koncepti: objava: 18. april – rok: 5. september 2023
  • Celotni predlogi: rok 5. marec 2024

– Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP:

  • objava: 2. maj – rok: 7. september 2023

– Projekta replikacije (Replication technical assistance):

  • objava: 18. april – rok: 27. julij 2023

– Posebni sporazumi o donacijah za poslovanje (SGA OG), samo na povabilo za podpisnike LIFE FPA:

  • objava: sredina aprila – rok: 21. september 2023

– Projekti LIFE za obravnavanje ad hoc zakonodajnih in političnih prednostnih nalog (PLP):

  • objava: 18. april – rok: 7. september 2023.

Vir: MOP