You are currently viewing EU mora povečati konkurenčnost svoje dobavne verige vetrne energije

EU mora povečati konkurenčnost svoje dobavne verige vetrne energije

Nova strategija EU za energetsko varnost, REPowerEU, si je zadala za cilj, da bi se vetrna energija (VE) v EU do leta 2030 več kot podvojila s trenutno nameščenih 200 GW. To pa zahteva obsežne naložbe v nove in obstoječe industrijske proizvodne zmogljivosti ter v celotno dobavno verigo, od plovil, žerjavov, pristanišč, raziskav in inovacij, omrežja in kvalificirane delovne sile.

Glavni izzivi dobavnih verig VE:

Višji cilji glede obnovljivih virov še ne pomenijo novih naročil vetrnih turbin. EU gradi vetrne elektrarne s polovično hitrostjo, kot bi morala biti za izpolnitev ciljev REPowerEU. Pri tem ostajajo izdajanja dovoljenj glavna težava. 80 GW vetrnih projektov se je namreč zataknilo v postopkih pridobivanja dovoljenj, večinoma pri VE na kopnem. Za VE na morju pa dolgi dovoljeni dobavni roki pomenijo, da proizvajalci lahko računajo na ustvarjanje prihodkov šele čez nekaj let.

Višje cene jekla in drugih surovin, višji stroški pošiljanja in ozka grla v dobavni verigi so podražili vse glavne komponente, ki se uporabljajo v vetrni turbini. Dobavna veriga mora absorbirati te dodatne stroške zaradi časovnega zamika med naročilom vetrne turbine in njeno dejansko dobavo.

Nekatere države na vladnih dražbah dovoljujejo celo negativne ponudbe, kjer morajo razvijalci plačati za pravico do gradnje vetrne elektrarne, kar pomeni še dodatne stroške.

Danes so skoraj vse evropske vetrne turbine izdelane v Evropi. Toda kitajski proizvajalci so cenovno bolj konkurenčni in že pridobivajo naročila v Evropi.

Slabo zasnovani vladni posegi na trge električne energije leta 2022 so znižali zaupanje vlagateljev in spremenili tokove prihodkov za projekte VE. Naložbe v VE energijo so se lani zmanjšale, brez skoraj nobene nove končne investicijske odločitve v vetrne elektrarne na morju. Naročila za nove vetrne turbine so se lani zmanjšala za -47 % v primerjavi z letom 2021.

Evropska komisija bo letos marca predložila novo zakonodajo za industrijski načrt zelenega dogovora EU. To bo ključnega pomena pri preobratu težavnih trendov v dobavni verigi vetrne energije.

Industrijski načrt zelenega dogovora EU bo po mnenju WindEurope uspešen, če:

  • bo ohranjal ozek in ciljno usmerjen obseg ključnih tehnologij za zagotavljanje podnebne nevtralnosti, in sicer vetrnih, sončnih, skladiščnih, elektrolizatorjev in toplotnih črpalk ter njihovih sosednjih dobavnih verig.
  • bodo pravila financiranja preprosta, tako da lahko denar čim prej pride v dobavno verigo.
  • bo pomagal dodatno pospešiti izdajanje dovoljenj za projekte VE. Pomagale bi tudi dodatne spodbude za nacionalne vlade, da čim prej uporabijo nujna pravila EU o izdajanju dovoljenj skupaj s pravili za poenostavitev dovoljenj iz direktive o obnovljivi energiji.
  • bo zagotavljal, da pravila EU o državni pomoči dajejo nacionalnim vladam popolno prožnost pri uporabi ne-cenovnih meril na dražbah, za nagrajevanje dodane vrednosti, ki jo evropski proizvajalci prinašajo v smislu povezovanja energetskih sistemov, trajnosti, evropskih delovnih mest in sodelovanja skupnosti.
  • bo zagotavljal, da se nacionalne vlade izognejo negativnim ponudbam, kjer industrija plača za privilegij gradnje vetrne elektrarne.

Vir: Spirit Slovenija