Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2023 (JR SPK 2023)

Ciljne skupine

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

Upravičeni stroški:

  • stroški organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov;
  • stroški organizacije in izvedbe investicijske konference;
  • stroški aktivne udeležbe na poslovnih dogodkih;
  • stroški informiranja slovenskih in tujih podjetij;
  • stroški poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem;
  • stroški zagotavljanja prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu;
  • stroški promocije slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja;
  • stroški promocije kluba.

Rok za oddajo vloge: do vključno 30. 12. 2022.

Celoten razpis je na voljo v povzetku.