You are currently viewing Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

Prijavitelji: mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami
in/ali z javnimi površinami in stanovanjske kooperative.

Predmet: ugodni krediti za projekte izgradnje in prenove neprofitnih stanovanj/druge občinske infrastrukture na nerevitaliziranih površinah v mestih, ki so prepoznana predvsem kot DUO območja.

Rok za prijavo: do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij je na voljo tukaj.