Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Predmet: izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Upravičenci: tako fizične kot pravne osebe.

Kratek opis:

  • Višina razpisanih sredstev: 10.000.000,00 EUR
  • Za napravo, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev že obratuje.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.

Več v povzetku.