P1 plus 2022

Prijavitelji: mikro, mala, in srednje velika podjetja za vsaj enim (1) zaposlenim in bonitetno oceno vsaj D2. Predmet: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Roki za prijavo:…

Preberi večP1 plus 2022