P1 plus 2022

Prijavitelji: mikro, mala, in srednje velika podjetja za vsaj enim (1) zaposlenim in bonitetno oceno vsaj D2.

Predmet: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Roki za prijavo: 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. oz. do porabe sredstev.

Več najdete tukaj.