You are currently viewing Strategije najnaprednejših držav v razvoju robotike

Strategije najnaprednejših držav v razvoju robotike

Države po vsem svetu veliko vlagajo v robotiko, da bi spodbudile razvoj v industriji in družbi. Mednarodna zveza za robotiko IFR je v začetku leta 2023 objavila poročilo o svetovnih programih raziskav in razvoja robotike ter predstavila cilje uradnih programov financiranja v Aziji, Evropi in Ameriki. Najnaprednejše države na svetu na področju robotike, glede na letne namestitve industrijskih robotov, so Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Nemčija in ZDA.

Kitajska:

Na Kitajskem je Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo 21. decembra 2021 v Pekingu objavilo petletni načrt za razvoj robotske industrije. Ta se osredotoča na spodbujanje inovacij. Cilj načrta je, da Kitajska postane vodilna v svetu na področju robotske tehnologije in industrijskega napredka.

Glede na podatke IFR je Kitajska leta 2021 dosegla gostoto 322 robotov na 10.000 delavcev v predelovalni industriji. S tem se je država leta 2021 uvrstila na 5. mesto v svetu v primerjavi z 20. mestom (140 enot) v letu 2018.

Japonska:

Na Japonskem je »Nova strategija robotov« namenjena temu, da država postane vodilno globalno središče robotskih inovacij na svetu. Ključni sektorji so proizvodnja (77,8 mio USD), zdravstvena nega in zdravstvo (55 mio USD), infrastruktura (643,2 mio USD) in kmetijstvo (66,2 mio USD).

Akcijski načrt za proizvodnjo in storitve vključuje projekte, kot so avtonomna vožnja, napredna zračna mobilnost ali razvoj integriranih tehnologij, ki bodo jedro naslednje generacije umetne inteligence in robotov.

Glede na podatke IFR je Japonska največja svetovna proizvajalka industrijskih robotov in je leta 2021 zagotovila 45 % celotne svetovne ponudbe.

Južna Koreja:

Namen 3. osnovnega načrta za inteligentne robote v Južni Koreji je razviti robotiko kot osrednjo industrijo 4. industrijske revolucije. Korejska vlada je za izvedbeni načrt dodelila 172,2 mio USD.

Glede na podatke IFR je imela Južna Koreja leta 2021, 1.000 industrijskih robotov na 10.000 zaposlenih, kar predstavlja največjo gostoto robotov na svetu.

EU:

Obzorje Evropa je ključni okvirni program EU za raziskave in inovacije. Celotni proračun programa za obdobje 2021-2027 znaša 94,30 mlrd USD. Evropska komisija je od tega v obdobju 2021-2022 namenila skupno 198,5 mio USD za delovni program, povezan z robotiko.

Glavni cilji programa so:

  • krepitev znanstvenih in tehnoloških temeljev EU;
  • krepitev evropske inovacijske zmogljivosti, konkurenčnosti in delovnih mest;
  • uresničevanje prednostnih nalog državljanov;
  • ohranjanje družbeno-ekonomskih modelov in vrednot.

Nemčija:

Nemška strategija visoke tehnologije 2025 (HTS) je že 4. izdaja programa za raziskave in inovacije v Nemčiji. Nemška vlada bo do leta 2026 za to zagotovila približno 69 mio USD letno, skupni proračun pa znaša 345 mio USD za obdobje 5 let.

V okviru strategije HTS 2025 se je v Nemčiji že začel program, katerega cilj je uporaba tehnoloških sprememb v družbi kot celoti in v svetu dela, v korist ljudi.

Teme raziskav so:

  • digitalni asistenčni sistemi, kot so na primer podatkovna očala;
  • sodelovanje človek-robot;
  • eksoskeleti za podporo zaposlenim pri fizičnem delu;
  • rešitve za bolj fleksibilno organizacijo delovnih procesov ali podporo mobilnemu delu.

Glede na podatke IFR je Nemčija največji trg robotov v Evropi. Glede na gostoto se s 397 enotami robotov na 10.000 zaposlenih uvršča na 4. mesto na svetu.

ZDA:

Nacionalna pobuda za robotiko (NRI) v ZDA je bila ustanovljena za temeljne raziskave in razvoj robotike, ki jih podpira vlada ZDA. Vlada ZDA je leta 2021 finančno podprla sklad NRI-3.0 v višini 14 mio USD. Ta spodbuja sodelovanje med akademiki, industrijo, vlado, neprofitnimi in drugimi organizacijami.

Projekti so usmerjeni v raziskave in tehnološki razvoj, ki bodo znatno povečali učinkovitost robotov za skupno podporo raziskovanju globokega vesolja in znanstvenim misijam. Za lunarni program Artemis namerava ameriška vlada od leta 2020 do 2024 dodeliti finančna sredstva v višini 35 mlrd USD.

Po podatkih IFR se je gostota robotov v ZDA iz 255 enot na 10.000 zaposlenih v letu 2020 povečala na 274 enot v letu 2021. ZDA se je s tem uvrstila na 9. mesto na svetu. Kar zadeva letne namestitve industrijskih robotov, pa so ZDA na 3. mestu.

Vir: Spirit Slovenija