You are currently viewing Evropska komisija bo v digitalni napredek podjetij, državljanov in javne uprave vložila skoraj 2 milijardi EUR

Evropska komisija bo v digitalni napredek podjetij, državljanov in javne uprave vložila skoraj 2 milijardi EUR

Evropska komisija je za program Digitalna Evropa sprejela tri delovne programe, ki določajo cilje in posebna tematska področja, v katere bo investirala skupno 1,98 milijarde EUR sredstev. Gre za prvi sklop strateških naložb, ki bodo igrale ključno vlogo pri uresničevanju ciljev zastavljenega evropskega digitalnega desetletja.

Fokus glavnega delovnega programa, vrednega 1,38 milijarde EUR, bodo investicije v:
 tehnologije umetne inteligence (AI), oblaka in podatkovnih prostorov;
 kvantno komunikacijsko infrastrukturo;
 napredne digitalne veščine;
 spodbujanje obširne uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi do konca leta 2022.

Poleg glavnega delovnega programa je Evropska komisija objavila še dva dodatna. Prvi program bo s proračunom 269 milijonov EUR do konca leta 2022 financiral področje kibernetske varnosti. Drugi program se bo s proračunom 329 milijonov EUR do konca leta 2023 osredotočal na vzpostavitev in delovanje mreže evropskih digitalnih inovacijskih središč.

Vir: Evropska komisija