You are currently viewing Nova perspektiva EU za obdobje od 2021 do 2027: inovacije, digitalizacija in trajnost v ospredju

Nova perspektiva EU za obdobje od 2021 do 2027: inovacije, digitalizacija in trajnost v ospredju

Evropski uniji je tik pred koncem leta uspelo sprejeti dolgoročni proračun za obdobje od 2021 do 2027, težak več kot bilijardo evrov. Obenem so že predtem sprejeli sveženj za obnovo EU po pandemiji v vrednosti 750 milijard evrov, kar skupaj zagotavlja največji obseg sredstev za financiranje v zgodovini povezave.

Oba sprejeta dogovora bosta podprla državljane, podjetja in regije, ki so bili v času pandemije najbolj prizadeti. Hkrati bodo programi, financirani preko omenjenih dveh paketov, pomagali zgraditi bolj zeleno in digitalno Evropo, ki bo odpornejša na sedanje in prihodnje izzive.

V skladu s tem je tudi financiranje naravnano k doseganju teh ciljev, saj je 31,9 % proračuna namenjenega novim in okrepljenim prednostnim nalogam na vseh področjih. Več kot 30 % se tudi v tokratni perspektivi namenja skupni kmetijski politiki, podoben delež pa gospodarski, socialni in teritorialni koheziji.

V naslednjem sedemletnem obdobju bodo sredstva na voljo prek 40 različnih programov, med katerimi gre za povsem nove ali okrepljene programe. V splošnem bo več kot polovica vseh sredstev namenjenih raziskavam in inovacijam v želji po vsesplošni modernizaciji (program Obzorje Evropa). Nov program Digitalna Evropa bo skrbel za uvajanje novih digitalnih tehnologij, za prehod na nevtralno ogljično gospodarstvo pa se uvaja Sklad za pravični prehod. Ob izkušnjah s pandemijo virusa Covid-19 se ustanavlja tudi nov program na področju zdravja.

Evropska unija še naprej povečuje naložbe za skrb za okolje in uresničevanje podnebnih ciljev. Slednje potrjuje rekorden delež proračuna (30 %), ki se namenja boju proti podnebnim spremembam, s posebnim poudarkom na biotski raznovrstnosti.

Vir: Evropska komisija