You are currently viewing Evropsko digitalno desetletje: Komisija začrtala pot za digitalno opolnomočeno Evropo do leta 2030

Evropsko digitalno desetletje: Komisija začrtala pot za digitalno opolnomočeno Evropo do leta 2030

Evropska komisija je 9. marca predstavila vizijo, cilje in možnosti za uspešno digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030, ki je prav tako ključnega pomena za prehod na podnebno nevtralno, krožno in odporno gospodarstvo.

Cilj:
– doseči digitalno suverenost v odprtem in povezanem svetu;
– digitalne politike, ki ljudem in podjetjem omogočajo izkoristek človeško usmerjene;
– trajnostne in uspešnejše digitalne prihodnosti.

Evropski digitalni kompas:
Evropska komisija je predlagala ustanovitev digitalnega kompasa, s katerim bi digitalne ambicije
EU do leta 2030 konkretizirali. Sestavljajo ga štiri glavne točke, katerih cilje naj bi dosegli do leta
2030:
1) Digitalno usposobljeni državljani in visoko usposobljeni digitalni strokovnjaki:
 vsaj 80% vseh odraslih mora imeti osnovna digitalna znanja;
 v EU mora biti zaposlenih 20 milijonov strokovnjakov za IKT, še posebej več žensk.
2) Varne, zmogljive in trajnostne digitalne infrastrukture:
 vsa gospodinjstva v EU morajo imeti gigabitno povezljivost;
 vsa naseljena območja naj bodo zajeta s 5G;
 proizvodnja najsodobnejših in trajnostnih polprevodnikov v Evropi mora znašati 20%
svetovne proizvodnje;
 v EU je treba namestiti 10.000 podnebno nevtralnih in izjemno varnih robnih vozlišč;
 Evropa mora imeti svoj prvi kvantni računalnik.
3) Digitalna preobrazba podjetij:
 tri od štirih podjetij morajo do leta 2030 uporabljati storitve računalništva v oblaku,
velike podatke in umetno inteligenco;
 več kot 90% MSP mora doseči vsaj osnovno stopnjo digitalne intenzivnosti;
 število samorogov v EU se mora podvojiti.
4) Digitalizacija javnih storitev:
 vse ključne javne storitve morajo biti na voljo na spletu;
 vsi državljani bodo imeli dostop do svojih e-zdravstvenih kartotek;
 80% državljanov bo uporabljalo rešitev eID.

Digitalni kompas določa trdno strukturo skupnega upravljanja z državami članicami, ki temelji
na nadzornem sistemu z letnim poročanjem v obliki semaforjev. Cilji bodo zapisani v političnem
programu, o katerem se bosta dogovorila Evropski parlament in Evropski svet.

Večdržavni projekti:
Da bi bolje odpravila vrzeli v kritičnih zmogljivostih EU, bo Evropska komisija olajšala hiter zagon
večdržavnih projektov, ki bodo združevali naložbe iz proračuna EU, držav članic in industrije,
gradili pa bodo instrumentu za okrevanje in odpornost ter drugih sredstvih EU.
Države članice so se zavezale, da bodo digitalni prednostni nalogi namenile vsaj 20%.
Možni večdržavni projekti vključujejo:
 vseevropsko medsebojno povezano infrastrukturo za obdelavo podatkov;
 načrtovanje in uvajanje naslednje generacije zanesljivih nizkoenergijskih procesorjev;
 povezane javne uprave.

Digitalne pravice in vrednote za Evropejce
Zaradi pomembnosti evropskih pravic in vrednot Evropska komisija predlaga razvoj okvira
digitalnih načel, kot so:
 dostop do visokokakovostne povezljivosti;
 zadostnih digitalnih znanj;
 javnih storitev;
 poštenih in nediskriminatornih spletnih storitev.

O teh načelih bi razpravljali v široki družbeni razpravi in ​​jih po možnosti vključili v slovesno
medinstitucionalno izjavo med Evropskim parlamentom, Evropskim svetom in Evropsko
komisijo. Ta bi nadgradila in dopolnila evropski steber socialnih pravic.
Poleg tega Evropska komisija predlaga, da se prek letnega Eurobarometra spremlja, ali Evropejci
menijo, da se njihove digitalne pravice spoštujejo.

Vir: Evropska komisija