You are currently viewing Napovedan razpis: EIC pospeševalnik

Napovedan razpis: EIC pospeševalnik

EIC Pospeševalnik je naložba v inovacije, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških dosežkih, za katera so potrebna dolgotrajna financiranja.

Trajanje projekta: do 24 mesecev

Rok za prijavo: 9. 6. 2021 (kratka prijava), 6. 10. 2021 (popolna prijava).

Upravičenci:

  • posamezna mala in srednje velika podjetja iz kateregakoli sektorja;
  • start-up podjetja iz kateregakoli sektorja.

Namen razpisa: EIC Pospeševalnik je namenjen razvijanju inovativne ideje v poslovni koncept in naprej v tržno pripravljen izdelek, storitev ali postopek, ki je usklajen s strategijo rasti podjetja (dejavnosti lahko vključujejo razvoj izdelkov, storitev, preizkušanje, izdelavo prototipov, validacijo, predstavitev in testiranje).

Pogoji za prijavo:

  • podjetje mora imeti sedež v eni od držav članic EU ali v eni od držav pridruženi v
    Horizon 2020;
  • podjetje se mora prijaviti s svojo (inovativno) idejo, teme niso vnaprej določene;
  • zahtevana stopnja tehnološke pripravljenosti (TLR) 6 ali več.

Financiranje: edinstvena kombinacija financiranja, od 0,5 – 17,5 milijona EUR za storitve
pospeševanja poslovanja.
 lastniške naložbe: 0,5 – 15 milijonov EUR;
 razvoj in validacija tehnologije: do 2,5 milijona EUR;
 nepovratna sredstva: 0,5 – 2,5 milijona EUR (stopnja financiranja 70%).

Upravičeni stroški:
 stroški osebja;
 drugi stroški (potovanje + nastanitev);
 amortizacija opreme;
 drugo blago in storitve (materialni stroški, zunanje storitve);
 stroški pod izvajanja (ne smejo biti nesorazmeren del skupno ocenjenih upravičenih
stroškov);
 posredni stroški – 25% neposrednih stroškov (brez pod izvajalskih pogodb).

Postopek oddaje prijave:
1. kratka prijava (ocenjevanje: 4 tedne);
2. popolna prijava (ocenjevanje: 5-6 tednov);
3. intervju v živo (ocenjevanje: 2-3 tedne);
4. v primeru uspešnega intervjuja, sledijo pogajanja in podpis dogovora (ocenjevanje: 2-6 mesecev).