You are currently viewing RAZPIS SOZIALMARIE ZA NAGRADE ZA SOCIALNE INOVACIJE 2024

RAZPIS SOZIALMARIE ZA NAGRADE ZA SOCIALNE INOVACIJE 2024

Izvajate projekt, ki naslavlja aktualne družbene izzive in predstavlja inovativno rešitev?

Rok oddaje vlog: 16. 1. 2024 do 23.55

Višina sredstev: Prvi trije nagrajenci prejmejo nagrade v vrednosti 15.000 EUR, 10.000 EUR in 5.000 EUR, naslednjih 12 nagrajencev vsak po 2.000 EUR.

Upravičeni projekti:

  • projekti, ki jih izvajajo posamezniki, podjetja, akterji socialnega gospodarstva (civilno-družbene iniciative, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, društva) in javna uprava;
  • projekti morajo biti implementirani v zadostni meri in se v času prijave na razpis še vedno izvajati;
  • dokončani projekti in projektne ideje niso upravičeni.

Merila za ocenjevanje inovativnosti vlog:

  1. Inovativnost projektne ideje – Novost: na določenem področju ali določeni lokaciji.
  2. Inovativnost pri dostopu do ciljnih skupin – Vključenost: pasivna, aktivna ali neodvisna.
  3. Inovativnost pri izvedbi – Vpliv: kvantitativni, kvalitativni
  4. Inovativnost v javnem dojemanju – Primer dobre prakse: neposreden ali posreden.

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi, smo na voljo.

Razpis lahko najdete TUKAJ.