Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo registrirano naslednjo dejavnost:
– C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
– C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Predmet: sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Roki za prijavo: 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.

Več si lahko preberete v povzetku.