You are currently viewing Projekti manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

Projekti manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027

Javni razpis za sofinanciranje projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2021-2027, ki krepijo medsebojno zaupanje in razumevanje med ljudmi, ki živijo na obmejnem območju s spodbujanjem izvedbe skupnih čezmejnih dogodkov, medgeneracijskega sodelovanja ter skupnega učenja in ozaveščanja.

Razpisana sredstva: 720.555,00 EUR

Prijavni roki: 31. januar 2024 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-hr.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

Podprti projekti:

  • projekti čezmejnega sodelovanja in
  • projekti za krepitev medsebojnega zaupanja.

Najvišji znesek za projekte manjših vrednosti znaša do 16.000 EUR za projekte tipa 1 in do 24.800 EUR za projekte tipa 2.

Zahteve za partnerstvo: Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje. Projektna vloga mora biti napisana slovenskem in nemškem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti napisan še v angleškem jeziku.

Več informacij TUKAJ.