You are currently viewing JR za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023

JR za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023

Predmet: sofinanciranje dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2023.

Osnovne informacije:

  • Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 750.000 EUR;
  • a) Študijski krožki (300.000 EUR, okvirno 1.900 ne posamezen krožek);
  • b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje (165.000 EUR, okvirno 3.000 na posamezno univerzo);
  • c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju: Parada učenja) – 60.000 EUR, okvirno 4.000 EUR na posamezno Parado učenja;
  • d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2023 (v nadaljevanju: koordinacija TVU 2023) – 137.000 EUR, okvirno 3.000 – 4.000 EUR za posameznega koordinatorja;
  • e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih (88.000 EUR).

Prijavni rok: 17. 3. 2023 (do 12.00 ure).

Povzetek razpisa ne nahaja tukaj.