P7C – 2 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo

Prijavitelji: podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, z organizacijo dogodkov ali s potniškim prometom.

Predmet: neposredni brezobrestni krediti v vrednosti od 5.000 do 50.000 EUR.

Roki za oddajo vloge: 25. 1., 25. 2. in 25. 3. 2022.

Več si lahko preberete tukaj.