22. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 (Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi)

Prijavitelji: nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Predmet: naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Rok za prijavo: 13. 4. 2022.

Več si lahko preberete tukaj.