P7 2021 – Mikrokrediti

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Predmet: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije.

Roki za oddajo vloge: 20. 1. 2022, 10. 2. 2022, 1. 3. 2022.

Več v povzetku na tej povezavi.