Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management

Prijavitelji: podjetje ali predstavniško telo (npr. grozdi), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.

Kaj: stroški plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih, posredni stroški, potni stroški, usposabljanja in svetovanja.

Rok oddaje: 28. 1. 2021 do 23.59 ure.

Več o razpisu najdete tukaj.