You are currently viewing Javni razpis AIBC EUROCLUSTERS

Javni razpis AIBC EUROCLUSTERS

Namen: podpora podjetjem pri dejavnostih načrtovanja digitalizacije, povezanih z aktiviranjem storitev in podpore pri razvoju izdelkov, da bi dodatno podprli njihov dvojni prehod (digitalni in zeleni).

Upravičenci: evropska mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) iz proizvodnega, prometnega, logističnega in energetskega sektorja.

Do 15.000 EUR za digitalne storitve in razvoj izdelkov.

Upravičeni stroški: dejavnosti, povezane s storitvami in razvojem izdelkov, kot so: prenos tehnologij, uporaba infrastrukture, PoC, razvoj poslovnih modelov, storitve razvoja inovacij, načrti odpornosti, razvoj izdelka, rešitve. Nujna je vključenost tehnologij AI/BC/twin.

Rok prijave: 12. 9. 2023.

Več na povezavi TUKAJ.