You are currently viewing Razpis EIT Manufacturing: EVO-R – Evolution of RIS Innovations 2023

Razpis EIT Manufacturing: EVO-R – Evolution of RIS Innovations 2023

Upravičenci: raziskovalne skupine (posamezniki), MSP-ji, zagonska podjetja, univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije ter raziskovalne fundacije v lasti univerz, ki imajo inovativno rešitev v fazi demonstracije (TRL 7), ki je namenjena izzivom na področju proizvodnje in ima prepričljiv potencial finančnega, okoljskega in družbenega vpliva.

Osnovne informacije:

  • do 30.000 EUR finančne podpore za projekt (pavšal);
  • svetovanje pri uvajanju ideje na trg;
  • priložnost za mreženje s potencialnimi poslovnimi partnerji;
  • podporo pri širitvi na neizkoriščene trge.

Prijavni rok: 20. 9. 2023

Več v povzetku.