Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarska družba, samostojni
podjetniki posamezniki ali zadruga s področja gostinstva in turizma.

Predmet: sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Rok za oddajo vloge: 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

Več o tem tukaj.