Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem: Prednostna naloga 3: boljše…

Preberi večJavni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Namen: sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja, krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in…

Preberi večJavni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE IN KULTURNIH PROJEKTOV IZ PROGRAMA SANACIJE NAJBOLJ OGROŽENIH IN NAJPOMEMBNEJŠIH KULTURNIH SPOMENIKOV V LETIH 2023 IN 2024

Predmet razpisa: sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov: Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov. Sklop 2: sofinanciranje…

Preberi večJAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE IN KULTURNIH PROJEKTOV IZ PROGRAMA SANACIJE NAJBOLJ OGROŽENIH IN NAJPOMEMBNEJŠIH KULTURNIH SPOMENIKOV V LETIH 2023 IN 2024

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo registrirano naslednjo dejavnost: - C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali -…

Preberi večJavni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Več kot 18 mio EUR sredstev javnega razpisa FIHO za leto 2023

Prijavitelji: Invalidske in humanitarne organizacije. Predmet: financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav…

Preberi večVeč kot 18 mio EUR sredstev javnega razpisa FIHO za leto 2023

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025

Prijavitelji: upravičene pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova oz. imajo status nevladne organizacije v javnem interesu. Predmet: sofinanciranje programov…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025