You are currently viewing IPA ADRION prvi razpisi za zbiranje predlogov

IPA ADRION prvi razpisi za zbiranje predlogov

Predmet:

Prednostna naloga 1: Podpora pametnejši jadranski in jonski regiji (16.720.734 EUR)

 • Specifični cilj 1.1: Krepitev inovacijskih zmogljivosti

Prednostna naloga 2: Podpora bolj zeleni in podnebno odporni jadranski in jonski regiji

 • Specifični cilj 2.1: Povečanje odpornosti na podnebne spremembe, naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek (14.010.826 EUR)
 • Specifični cilj 2.2.: Podpora razvoju krožnega gospodarstva (5.032.623 EUR)
 • Specifični cilj 2.2.: Podpora ohranjanju in zaščiti okolja (14.493.952 EUR)
 • Specifični cilj 2.2.: Podpora trajnostni multimodalni urbani mobilnosti (8.723.212 EUR)

Prednostna naloga 3 Podpora ogljično nevtralni in bolje povezani jadranski in jonski regiji (6.710.164 EUR)

Specifični cilj 3.1: Krepitev ogljično nevtralne pametne mobilnosti

Kratek opis:

 • projektni predlog se lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa;
 • sofinanciranje znaša do največ 85% skupnih upravičenih stroškov;
 • zaprošeni znesek ne presega 1,5 milijona EUR sredstev;
 • priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.

Prijavni roki: 30. junij 2023 (ob 13. uri).

Upravičenci:

Upravičeni predlogi projektov morajo vključevati partnerje z geografskega območja programa. Vsak projekt mora vključevati vsaj šest finančnih partnerjev iz šestih različnih sodelujočih držav programskega območja, od tega:

Vsaj 3 partnerji iz 3 različnih sodelujočih držav ESRR.

Vsaj 3 partnerji iz 3 različnih sodelujočih držav IPA.

Upravičeni stroški:

 1. Stroški osebja;
 2. Pisarniški in administrativni stroški;
 3. Potni stroški in stroški nastanitve;
 4. Stroški zunanjega strokovnega znanja in storitev;
 5. Izdatki za opremo.

Več v povzetku.