Več kot 18 mio EUR sredstev javnega razpisa FIHO za leto 2023

Prijavitelji: Invalidske in humanitarne organizacije.

Predmet: financiranje oziroma sofinanciranje:

– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Rok za oddajo vloge: do 24. 10. 2022.

Več v povzetku tukaj.