21. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

Prijavitelji: nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Predmet: naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju pridelave ekoloških proizvodov.

Rok za prijavo: 31. 12. 2021.

Več si lahko preberete tukaj.