Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli

Predmet: nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv, in sicer:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

Upravičenci: tako fizične kot pravne osebe, ki so etažni lastniki v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Kratek opis:

  • Višina nepovratnih sredstev znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe.
  • Višina razpisanih sredstev: 1.000.000,00 EUR

Več v povzetku.