Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov: vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer: kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote izgradnjo postrojenj…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)